Bandvagn 206
Uppgradering av bandgående terrängfordon

Stark utveckling, överlägsna resultat

Mer än 40 års erfarenhet av bandvagn, och med fler än 100 ombyggda vagnar

Swedish Power Improvement AB ingår som en del i Linding-bolagen med bas i Söderhamn. Företagsgruppen har ett 20 - 30-tal egna bandvagnar, Bandvagn 206 & 208. De används i såväl utbildningssyfte som i miljöarbeten, i fjällverksamhet och som stödfunktion till samhället vid krissituationer.

Den teknikutveckling som bedrivs inom SPI syftar till att modernisera dessa Försvarets trotjänare. Den omfattar såväl anpassning av driften till dagens miljökrav genom byte av drivlina. Som installation av arbetsmiljöpaket för förbättrad förarupplevelse. Hydraulikpaket och andra tekniska lösningar som genererar utökade användningsområden för vagnarna.

Vår verksamhet

Vi utför

drivlinebyten

Med fokus på körbarhet. Drivlinan, en miljöklassad (motsv. Euro 4) Common Rail dieselmotor och en 6-stegad automatisk växellåda, kan drivas fossilfritt med HVO100 för minskat miljöavtryck. Mer än 2500 timmar av körning och testning har förfinat vagnens egenskaper till en helt unik körbarhet. Skapat en vagn med följsamhet i varje sekund av körningen. 

Vi erbjuder

Arbetsmiljöpaket

Vårt arbetsmiljöpaket tar denna 1980-talare närmre de komfortkrav som ställs på moderna fordon idag. Paketet omfattar isolering som sänker ljudnivån i vagnen ca 10 dB. Denna sänkning motsvarar en halvering av den upplevda ljudnivån, och möjliggör samtal på normal nivå. Kombinerat med avvibration som reducerar vagnens helkroppsvibrationer ökas den upplevda komforten ytterligare.

Vi levererar

teknikutveckling

Den utveckling vi skapar, och de modifieringar vi gör ger fordonen utökade användningsområden. Idéer och inspiration hämtas från användandet av våra egna vagnar och från våra kunders behov. Våra bandvagnar hanterar bärgning, lastning/lossning och frakter i svårframkomlig terräng. Röjning, preparation av leder. Evakuering över snö, i vatten, eller på annat sätt svår terräng. 

Vi reparerar

reparation & underhåll

Räddningstjänsten förlitar sig på vår kunskap och erfarenhet för reparation och anpassning av sina bandvagnar. Vi tillhandahåller band, driv- och bärhjul, samt lager och övriga slitdelar till bandställ. Vi är en av Försvarsmaktens godkända underhålls- och reparations-verkstäder.

Bandvagn 206 tar sig framPreparering av leder med bandvagn 206Bandvagn för framkomlighet i fjällmiljöBandvagn i svår terrängÖvning med räddningstjänstenBandvagn 206
några av Våra kunder
 

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in